Atlas ryb

V tomto atlase naleznete 61 druhů ryb ze 16 čeledí.  Jsou to druhy, se kterými se můžete na území České republiky běžně setkat, ale i druhy, které se u nás vyskytují velice vzácně a možná už je jejich výskyt prakticky neprůkazný. U každého druhu je uveden český a latinský název a jeho stručný popis.

Čeleď Kaprovití

Kapr obecný - Cyprinus carpio

2 páry vousků
limnofilní, fytofilní, jikru neochraňující druh
plodnost až 1 mil.jiker dospívá ve 4 roce, výtěr při 18°C
dorůstá 100cm (max.120cm) a až 32 kg(max.45kg)
vyšlechtěné formy: zrcadlový, hladký, lysec, modrák, ropšinský...
nehájen, lovná délka 35 cm, resp. 40cm

 

Lín obecný - Tinca tinca

1 pár vousků
limnofilní, fytofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 0,5 mil.jiker dospívá ve 3-4 roce,
výtěr při 18°c
dorůstá 50cm (max.60cm) a až 6 kg(max.7,5kg)
nehájen, lovná délka 20 cm

Karas obecný - Carassius carassius

limnofilní, fytofilní, jikru neochraňující druh
plodnos do 300 tis.jiker dospívá ve 3-5 roce,
výtěr při 18°c
dorůstá 30cm (max.50cm) a až 1 kg(max.1,5kg)
nehájen, bez lovné délky

Karas stříbřitý - Carassius auratus gibelio

limnofilní, fytofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 300 tis.jiker dospívá ve 3-5 roce,
výtěr při 18°c, tvoří gynogamatické formy, třoucí
se ve společnosti ost. kaprovitých ryb
dorůstá 40cm (max.50cm) a až 1,5 kg(max.3kg)
nehájen, bez lovné délky

Cejn velký - Abramis brama

limnofilní, indiferentní, jikru neochraňující druh
plodnost do 0,5 mil.jiker dospívá ve 2-3 roce,
výtěr při 15-18°c,
dorůstá 50cm (max.75cm) a až 3 kg(max.11kg)
nehájen, bez lovné délky

Cejnek malý - Blicca bjoerkna

limnofilní, fytofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 80 tis.jiker dospívá ve 2-3 roce,
dávkový výtěr při 15-18°c,
dorůstá 30cm (max.45cm) a až 1 kg(max.1,8kg)
nehájen, bez lovné délky

Cejn perleťový - Abramis sapa

reofilní, fytofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 10 tis.jiker dospívá ve 3-4 roce,
výtěr při 15-18°c,
dorůstá 30cm (max.35cm) a až 0,5 kg(max.0,8kg)
celoročně chráněn

Cejn siný - Abramis ballerus

reofilní, litofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 25 tis.jiker dospívá ve 3-4 roce,
výtěr při 15-18°c,
dorůstá 30cm (max.45cm) a až 0,5 kg(max.1,4kg)
nehájen, bez lovné délky

Plotice obecná - Rutilus rutilus

limnofilní, litofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 100 tis.jiker dospívá ve 2 roce,
výtěr při 11-17°c,
dorůstá 30cm (max.50cm) a až 0,5 kg    (max.2 kg)
nehájena, bez lovné délky

Perlín ostrobřichý -Scardinius erythrophtalmus

limnofilní, fytofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 65 tis.jiker dospívá ve 2-3 roce,
dávkový výtěr při 11-17°c,
dorůstá 25cm (max.42cm) a až 0,5 kg(max.0,75 kg)
nehájena, bez lovné délky

Bolen dravý - Aspius aspius

reofilní, litofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 0,5 mil.jiker dospívá ve 3-5 roce,
dávkový výtěr při 13-17°c,
dorůstá 75cm (max.100cm) a až 6 kg   (max.14 kg)
hájen 1.ledna do 15.června, lovná délka 40 cm

Jelec proudník - Leuciscus leuciscus

reofilní, indiferentní, jikru neochraňující druh
plodnost do 30 tis.jiker dospívá ve 3 roce,
výtěr při 6-10°c,
dorůstá 25cm (max.45cm) a až 0,3 kg(max.1 kg)
nehájen, bez lovné délky

Jelec tloušť - Leuciscus cephalus

reofilní, indiferentní, jikru neochraňující druh
plodnost do 100 tis.jiker dospívá ve 2-4 roce,
výtěr při 13-17°c,
dorůstá 50cm (max.80cm) a až 2,5 kg    (max.8 kg)
hájen od 16.března do 15.června
lovná délka 25 cm

Jelec jesen - Leuciscus idus

limnofilní, litofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 120 tis.jiker dospívá ve 3-4 roce,
výtěr při 13-17°c,
dorůstá 50cm (max.80cm) a až 2,5 kg    (max.8 kg)
hájen od 16.března do 15.června
lovná délka 25 cm

Slunka obecná - Leucaspius delineatus

limnofilní, fytofilní, jikru ochraňující druh
plodnost do 2300 jiker dospívá v 1 roce,
výtěr při 18-19°c,
dorůstá 9 cm (max.12cm)
nehájena

Ouklej obecná - Alburnus alburnus

limnofilní, indiferentní, jikru neochraňující druh
plodnost do 1500 jiker dospívá ve 3 roce,
dávkovitý výtěr při 15-18°c,
dorůstá 17 cm (max.25cm)
nehájena, bez lovné délky

Ouklejka pruhovaná - Alburnoides bipunctatus

reofilní, limnofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 8000 jiker dospívá ve 3 roce,
dávkovitý výtěr při 15-18°c,
dorůstá 13 cm (max.19cm)
celoročně chráněná

Střevle potoční - Phoxinus phoksinus

reofilní, litofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 2000 jiker dospívá ve 2 roce,
výtěr při 15-18°c,
dorůstá 10 cm (max.13cm)
celoročně chráněná

Ostroretka stěhovavá - Chondrostoma nasus

reofilní, litofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 40 tis. jiker dospívá ve 2-4 roce,
výtěr při 12-15°c,
dorůstá 50 cm (max.62cm)a až 2 kg(max.3kg)
hájena od 16. března do 15. června
lovná délka 30 cm

Parma obecná - Barbus barbus

reofilní, litofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 50 tis. jiker dospívá ve 4-7 roce,
dávkový výtěr při 15-18°c,
dorůstá 70 cm (max.100cm)a až 10kg(max.15kg)
hájena od 16. března do 15. června
lovná délka 40 cm

Podoustev říční - Vimba vimba

reofilní, litofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 220 tis. jiker dospívá ve 3-4 roce,
výtěr při 8-12°c,
dorůstá 50 cm (max.65cm)a až 3kg(max 4kg)
hájena od 16. března do 15. června
lovná délka 25 cm

Hrouzek obecný - Gobio gobio

reofilní, psamnofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 3000 jiker dospívá ve 2-3 roce,
výtěr při 15-18°c,
dorůstá 20 cm (max.23cm)
nehájen

Hořavka duhová západní - Rhodeus sericeus amarus

limnofilní, ostrakofilní, jikru ukrývající druh
plodnost do 3000 jiker dospívá ve 2-3 roce,
výtěr při 15-18°c,
dorůstá 6 cm (max.9cm)
nehájena

Ostrucha křivočará - Pelecus cultratus

reofilní, pelagofilní, anadromní
jikru neochraňující druh
plodnost do 50 tis. jiker dospívá ve 3-4 roce,
výtěr při 15-18°c,
dorůstá 35 cm (max.60cm)a až 0,5kg (max.2kg)
celoročně chráněna
u nás dlouhodobě nezjištěný druh
výskyt v řece Moravě

Amur bílý - Ctenopharyngodon idella

reofilní, pelagofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 1 mil. jiker dospívá ve 5-8 roce,
výtěr při 15-18°c,
dorůstá 100 cm (max.130cm)a až 20kg (max.30kg) rostlinožravý,
nehájen, lovná délka 50 cm
(Nejmenší lovná délka amura bílého není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

Tolstolobik pestrý - Hypophthalmichtys nobilis

reofilní, pelagofilní, jikru neochraňující druh
pochází z východní Asie
plodnost do 1,5mil. jiker dospívá ve 5-6 roce,
dorůstá 100 cm (max.130cm)a až 35kg (max.45kg)
planktonofág, u nás pohlavně nedozrává
umělý výtěrpomocí oteplení a hypofyzace
nehájen, bez lovné délky

Tolstolobik bílý - Hypophthalmichtys molitrix

reofilní, pelagofilní, jikru neochraňující druh
pochází z východní Asie
plodnost do 542 tis. jiker dospívá ve 5-6 roce,
dorůstá 100 cm (max.130cm)a až 35kg (max.45kg)
planktonofág, u nás pohlavně nedozrává
umělý výtěrpomocí oteplení a hypofyzace
nehájen, bez lovné délky

Střevlička východní - Pseudorasbora parva

limnofilní, fytofilní, jikru ochraňující druh
pochází z východní Asie
výtěr několikrát za rok při 20-24°C
plodnost do 2000 jiker za rok, dospívá ve 2 roce
dorůstá 8 cm (max.12cm)
nehájena, bez lovné délky

 

Čeleď Okounovití

Okoun říční - Perca fluviatilis

limnofilní, indiferentní, jikru neochraňující druh plodnost do 300 tis. jiker dospívá ve 3-4 roce,
výtěr při 7-8°C v pásech
dorůstá 35cm(max.55cm) a až 1,5kg(max.4kg)
nehájen, bez lovné délky

Candát obecný - Stizostedion lucioperca

limnofilní, indiferentní, jikru ochraňující druh
plodnost do 1 mil. jiker dospívá ve 3-4 roce,
výtěr při 7-9°C
dorůstá 100cm(max.120cm) a až 11kg(max.15kg)
hájen od 1.ledna do 15.června
lovná délka 45 cm

Candát východní - Stizostedion volgensis

limnofilní, fyttofilní, jikru ochraňující druh
plodnost do 450 tis. jiker dospívá ve 3-4 roce,
dávkový výtěr při 12-15°C
dorůstá 35cm(max.50cm) a až 0,8kg(max.1,5kg)
nehájen, bez lovné délky
výskyt pouze v povodí Moravy a Dyje

Okounek pstruhový - Micropterus salmoides

limnofilní, indiferentní, jikru ochraňující druh
plodnost do 100 tis. jiker dospívá ve 3-4 roce,
výtěr při 12-15°C
dorůstá 35cm(max.50cm) a až 0,8kg(max.1,5kg)
nehájen, bez lovné délky
na našem území náhodný výskyt

Slunečnice pestrá - Lepomis gibbosus

limnofilní, indiferentní, jikru ochraňující druh
plodnost do 50 tis. jiker dospívá ve 3-4 roce,
výtěr při 18-21°C
dorůstá 20cm(max.30cm)
nehájena, bez lovné délky
na našem území náhodný výskyt

Ježdík obecný - Gymnocephalus cernua

limnofilní, indiferentní, jikru neochraňující druh
plodnost do 100 tis. jiker dospívá ve 2-3 roce,
výtěr při 10-15°C
dorůstá 15cm(max.25cm)
nehájen, bez lovné délky

Ježdík žlutý - Gymnocephalus schraetzer

reofilní, litofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 10 tis. jiker dospívá ve 2-3 roce,
výtěr při 10-15°C
dorůstá 15cm(max.25cm)
celoročně chráněn

Drsek menší - Zingel streber

reofilní, litofilní, jikru zahrabávající druh
plodnost do 4500 jiker dospívá ve 2-3 roce,
výtěr při 7-10°C
dorůstá 18cm(max.25cm)
celoročně chráněn

Drsek větší - Zingel zingel

reofilní, litofilní, jikru zahrabávající druh
plodnost do 5000 jiker dospívá ve 2-3 roce,
výtěr při 7-15°C
dorůstá 30cm(max.50cm)
celoročně chráněn

 

Čeleď Lososovití

Pstruh obecný - Salmo trutta morpha fario

reofilní, litofilní, jikru ukrývající druh
plodnost do 3000 jiker dospívá ve 2-4 roce,
výtěr při 3-6°C
dorůstá 50cm(max.85cm) a až 4,5(max.9,5kg)
hájen od 1.září do 15.dubna
lovná délka 25cm

Pstruh duhový - Oncorhynchus mykiss

reofilní, litofilní, jikru ukrývající druh
plodnost do 3000 jiker dospívá ve 4 roce,
výtěr při 3-9°C od prosince do května
dorůstá 50cm(max.95cm) a až 9kg(max.17kg)
nehájen
lovná délka 25cm

Siven americký - Salvelinus fontinalis

reofilní, litofilní, jikru ukrývající druh
plodnost do 2000 jiker dospívá ve 3-4 roce,
výtěr při 3-9°C
dorůstá 50cm(max.65cm) a až 2kg(max.5kg)
nehájen
lovná délka 25cm

Hlavatka obecná - Hucho hucho

reofilní, litofilní, jikru ukrývající druh
plodnost do 12 tis. jiker dospívá ve 5-6 roce,
výtěr při 3-8°C
dorůstá 120cm(max.150cm) a až 25kg(max.45kg)
hájena od 1.ledna do 30.září
lovná délka 65cm

Losos obecný - Salmo salar

reofilní, pelagický, anadromní,
jikru ukrývající druh
plodnost do 40 tis. jiker dospívá ve 4-6 roce,
výtěr při 3-4°C
dorůstá 90cm(max.150cm) a až 25kg(max.46kg)
celoročně chráněn

Čeleď Lipanovití

Lipan podhorní - Thymallus thymallus

 

reofilní, litofilní, jikru ukrývající druh
plodnost do 6 tis. jiker dospívá ve 4-6 roce,
výtěr při 8-10°C
dorůstá 45cm(max.57cm) a až 1kg(max.2kg)
hájen od 1.prosince do 15.června
lovná délka 30 cm

 

Čeleď Štikovití

Štika obecná - Esox lucius

limnofilní, fytofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 1 mil. jiker dospívá ve 3-5 roce,
výtěr při 5-15°C
dorůstá 130cm(max.140cm) a až 25kg(max.40kg)
hájena od 1.ledna do 15.června
lovná délka 50 cm

 

Čeleď Sumcovití

Sumec velký - Silurus glanis

limnofilní, fytofilní, jikru ochraňující druh
plodnost do 0,5 mil. jiker dospívá ve 3-5 roce,
výtěr při 15-22°C
dorůstá 200cm(max.300cm) a až 100kg(max.200kg)
hájena od 1.ledna do 15.června
lovná délka 70 cm

Sumeček americký - Ictalurus nebulosus

limnofilní, indiferentní, jikru ochraňující druh
plodnost do 13 tis. jiker dospívá ve 2-3 roce,
výtěr při 12-22°C
dorůstá 30cm(max.45cm) a až 0,3kg(max.1,2kg)
nehájen, bez lovné délky

 

Čeleď Treskovití

Mník jednovousý - Lota lota

reofilní, pelagofilní, jikru neochraňující druh
plodnost více jak 1 mil. jiker dospívá ve 3-4 roce,
výtěr při 1-3°C
dorůstá 60cm(max.90cm) a až 2kg(max.6kg)
hájen od 1.ledna do 15.března
lovná délka 30cm

 

Čeleď Koljuškovití

Koljuška tříostná - Gasterosteus aculeatus

limnofilní, fztofilní, jikru ochraňující druh
plodnost do 450 jiker dospívá ve 3-4 roce,
výtěr při 15-22°C do hnízda
dorůstá 5cm(max.8cm)
nehájena

 

Čeleď Hlaváčovití

Hlavačka skvrnitá - Proterorhinus marmoratus

reofilní, indiferentní, jikru ochraňující druh
plodnost do 300 jiker dospívá ve 2 roce,
výtěr při 15-18°C
dorůstá 11cm(max.13cm)
celoročně chráněna
povodí Dunaje, u nás náhodný výskyt

 

Čeleď Vrankovití

Vranka obecná - Cottus gobio

reofilní, jikru ochraňující druh
plodnost do 900 jiker dospívá ve 2 roce,
výtěr při 15-18°C
dorůstá 15cm(max.18cm)
celoročně chráněna

Vranka pruhoploutvá - Cottus poecillopus

reofilní, litofilní, jikru ochraňující druh
plodnost do 800 jiker dospívá ve 2 roce,
výtěr při 12-14°C
dorůstá 9cm(max.14cm)
celoročně chráněna

 

Čeleď Mihulovití

Mihule potoční - Lampetra planeri

bentický, jikru neochraňující druh
plodnost do 1500 jiker minoha žije 3-5let
na podzim změna v dospělce, na jaře výtěr
a následně úhyn.
výtěr při 8-18°C
dorůstá 16cm(max.21cm)
celoročně chráněna

 

Čeleď Úhořovití

Úhoř říční - Anguilla anguilla

reofilní, indiferentní, katadromní
jikru neochraňující druh, výtěr v Sargasovém moři
plodnost ? jiker dospívá v 7-9 roce
dorůstá 120cm(max.150cm) a až 3kg (max.7kg)
hájen od 1. září do 30. listopadu
lovná délka 45 cm

 

Čeleď Síhovití

Síh severní-maréna - Coregonus lavaretus

limnofilní, litofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 70 tis. jiker dospívá v 3-4 roce
výtěr při 4-5°C
dorůstá 50cm(max.60cm) a až 1,5kg (max.2,5kg)
nehájen

Síh peleď - Coregonus peled

limnofilní, litofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 105 tis. jiker dospívá v 3-4 roce
výtěr při 1-3°C
dorůstá 70cm(max.75cm) a až 6kg (max.8kg)
nehájen

 

Čeleď Blatňákovití

Blatňák tmavý - Umbra krameri

limnofilní, litofilní, jikru ochraňující druh
plodnost do 200 jiker dospívá v 3-4 roce
výtěr při 12-18°C
dorůstá 13cm
nehájen, ohrožený druh,
u nás náhodný výskyt

 

Čeleď Jeseterovití

Jeseter malý - Acipenser ruthenus

litofilní, reofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 140 tis. jiker dospívá v 5-7 roce
výtěr při 12-17°C
dorůstá 100cm(max.125cm) a až 6kg(max.16kg)
nehájen, lovná délka 30 cm

 

Čeleď Piskořovití

Piskoř pruhovaný - Misgurnus fossilis

limnofilní, fytofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 150 tis. jiker dospívá ve 2 roce
výtěr při 15-20°C
dorůstá 30cm(max.35cm)
celoročně chráněn

Mřenka mramorovaná - Noemacheilus barbatulus

reofilní, psamofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 25 tis. jiker dospívá ve 2 roce
výtěr v dávkách při 15-22°C
dorůstá 15cm(max.20cm)
nehájena

 

Sekavec písečný - Cobitis taenia

reofilní, fytofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 350 jiker dospívá ve 2 roce
výtěr při 15-19°C
dorůstá 12cm
celoročně chráněn

Sekavčík horský - Sabanejewia Aurata


reofilní, psamofilní, jikru neochraňující druh
plodnost do 300 jiker dospívá ve 2 roce
výtěr při 15-19°C
dorůstá 14cm
celoročně chráněn

 

 

 

 

 

 

     VÝTĚR  - LÍHEŇ  BĚLÁ "             " SIVEN  AMERICKÝ "                 " LISTOPAD 2021 "                                                                                     1..jpg        

2..jpg

3..jpg

                           4..jpg

                    5..jpg

                             6.jpg

                         7..jpg

                          8..jpg

                           9..jpg                                                                        MO ČRS Děčín z.s.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

////////////////////////////////////////////////////

     " CHOVNÝ  RYBNÍČEK                 VERNEŘICE - VÝLOV "  

                      1..jpg

                          2..jpg

                         3..jpg

                        4..jpg

                           5..jpg

                           6..jpg

                            7..jpg

                            8..jpg

                    MO ČRS Děčín z.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  https://https://www.crsusti.cz

    SÚS - Ústí nad Labem

https://https://rybariusti.cz

Český rybářský svaz RADA

 www.rybsvaz.cz

     

https://wwwhttps://www.mmdecin.cz.mmdecin.cz 

 

                  GDPR

                         Směrnice ČRS k ochraně osobních údajů_GDPR_MO Děčín

 

          Stavy a průtoky řek                      http://wwhttp://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Prehled.aspxw.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Prehled.aspx   

               

 INTERNETOVÁ    RÁDIA !

                                                                    fallback_1x1.jpg 

                  https://www.hhttps://www.hitradio-rtl.deitradio-rtl.de

 

                rock-radio.png                                                                                       https://internetove-radio.cz/35https://internetove-radio.cz/355-rock-radio.html5-rock-radio.html                  

 

                       Beat radio.jpg                                             https://www.radiomix.cz/radio/https://www.radiomix.cz/radio/radio-beat/radio-beat/

 

 

Rybářské potřeby FÍDR Děčín.

https://www.fidr.cz/NASE-PRODEJNA-a1_0.htm?gclid=Cj0KCQjwu-KiBhCsARIsAPztUF2CUHXqpi90y60WcwVlH3wPzjKvAf9o_tYO37zWLEJZvGz246SpIxIaAvMfEALw_wcB

 

      Přehled počasí ČHMÚ   

               POČASÍ !.jpeg 

 https://whttps://www.chmi.czww.chmi.cz

              POLICIE  ČR

                policie.jpg                                                                                          158     

   

 

Návštěvnost stránek

191692