Historie líhně

 

První umělý odchov pstruha obecného v naší MO se uskutečnil  v roce 1967 na dvou aparátech napojených  na  vodovodní řád v prostorách současného rybářského domova. Potřebu pstruží líhně vytýčil pstruhový odbor při výboru MO a následně prosadil tehdejší hospodář pan  Václav  Pojtinger. Výstavbu líhně začali naši členové realizovat brigádnickou prací v roce 1968 na základech bývalé pily na zpracování dřeva a na pozemku vybudovali i pět chovných rybníčků. Řízením prací a prvním líhňařem  byl  p.František Kulhánek.  A v roce 1970 první výsledky -  na líhni se odchovalo 20 tisíc plůdku  pstruha obecného a to na vodě přímo z Bělského potoka. Zde však docházelo k častým haváriím vlivem kyselých splachů v jarních měsících a proto byl vybudován filtr vody s náplní vápence. Po odchodu p.Kulhánka se krátce o líheň staral p.František  Haller. Zásadních změn se líheň dočkala po převzetí líhně současným hospodářem p. Zdeňkem Chutným. Přebudoval se filtr a kyselost vody se stabilizovala. V samotné líhni se vykachlíkovaly bazény, přebudovaly se stojany na líhňařské aparáty a tím se výrazně zvýšila kapacita líhně. Od roku 1997-2008 se na líhni odkuloval plůdek lososa atlantského v počtu 100 až 300 tisíc, který se pak vysazoval do řeky Kamenice.

V současné době je líheň v Bělé, se 300 až 400 tisíci plůdku pstruha potočního a 100 až 150 tisíci plůdku sivena  amerického  odchovaného ročně, největším dodavatelem těchto lososovitých ryb mezi svazovými líhněmi Severočeského územního svazu. 

 

 

 

 

Črs Sús Ústí nad Labem

www.crsusti.cz

Český rybářský svaz RADA

www.rybsvaz.cz

http://www.crsusti.cz/cs/rekreacni-zarizeni-un-nechranice/ubytovani

Statutární město Děčín

www.mmdecin.cz

Zajímavé odkazy:

 


http://www.mrk.cz/


http://www.armyshop.cz/

 

Návštěvnost stránek

100899