Historie líhně

 

První umělý odchov pstruha obecného v naší MO se uskutečnil  v roce 1967 na dvou aparátech napojených  na  vodovodní řád v prostorách současného rybářského domova. Potřebu pstruží líhně vytýčil pstruhový odbor při výboru MO a následně prosadil tehdejší hospodář pan  Václav  Pojtinger. Výstavbu líhně začali naši členové realizovat brigádnickou prací v roce 1968 na základech bývalé pily na zpracování dřeva a na pozemku vybudovali i pět chovných rybníčků. Řízením prací a prvním líhňařem  byl  p.František Kulhánek.  A v roce 1970 první výsledky -  na líhni se odchovalo 20 tisíc plůdku  pstruha obecného a to na vodě přímo z Bělského potoka. Zde však docházelo k častým haváriím vlivem kyselých splachů v jarních měsících a proto byl vybudován filtr vody s náplní vápence. Po odchodu p.Kulhánka se krátce o líheň staral p.František  Haller. Zásadních změn se líheň dočkala po převzetí líhně současným hospodářem p. Zdeňkem Chutným. Přebudoval se filtr a kyselost vody se stabilizovala. V samotné líhni se vykachlíkovaly bazény, přebudovaly se stojany na líhňařské aparáty a tím se výrazně zvýšila kapacita líhně. Od roku 1997-2008 se na líhni odkuloval plůdek lososa atlantského v počtu 100 až 300 tisíc, který se pak vysazoval do řeky Kamenice.

V současné době je líheň v Bělé, se 300 až 400 tisíci plůdku pstruha potočního a 100 až 150 tisíci plůdku sivena  amerického  odchovaného ročně, největším dodavatelem těchto lososovitých ryb mezi svazovými líhněmi Severočeského územního svazu. 

 

 

 

 

 

  https://https://www.crsusti.cz

    SÚS - Ústí nad Labem

https://https://rybariusti.cz

Český rybářský svaz RADA

 www.rybsvaz.cz

http://www.crsusti.cz/cs/rekreacni-zarizeni-un-nechranice/ubytovani

Statutární město Děčín

www.mmdecin.cz

 

 

                  GDPR

    GDPR - MO ČRS Děčín z.s.

           ( dok. ke stažení )

 

        Zajímavé odkazy:

 

             YouTube    https://https://www.youtube.com                 

 

http://www.mrk.cz/

 

            RÁDIA

              BEAT rádio

https://radia.cz/radio-beat-playlist

////////////////////////////////////////////////////

  RTL Oldies Radio Sachsen            

                  RTL - Oldies radio.png                                   https://https://www.radio.net/s/ hitradiortloldies/s/hitradio

 

 

 

  Povodí Labe - stav a průtoky

            Povodí labe.png

http://http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Prehled.aspx/portal/sap/cz/PC/Prehled.aspx

 

            = KALENDÁŘ =

https://https://kalendar.seznam.cz/year/year


           = NEW =         
 

  Prodejna vezírek - NOVĚ -

  https://https://www.vezirek.eu//

 včetně komisního prodeje ! 

   _f_7P6283716.jpg

 

               = Fídr Děčín =

     https://https://www.fidr.cz//                N0Jls9.jpeg         

     NEPŘEHLÉDNĚTE ! ! !

   Zasedání rady červen - 2020 

https://www.rhttps://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/657-ze-zasedani-rady-crs-cerven-2020ybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/657-ze-zasedani-rady-crs-cerven-2020

 

Návštěvnost stránek

136093