legend.gif

                                                Historie líhně

 

První umělý odchov pstruha obecného v naší MO se uskutečnil  v roce 1967 na dvou aparátech napojených  na  vodovodní řád v prostorách současného rybářského domova. Potřebu pstruží líhně vytýčil pstruhový odbor při výboru MO a následně prosadil tehdejší hospodář pan  Václav  Pojtinger. Výstavbu líhně začali naši členové realizovat brigádnickou prací v roce 1968 na základech bývalé pily na zpracování dřeva a na pozemku vybudovali i pět chovných rybníčků. Řízením prací a prvním líhňařem  byl  p.František Kulhánek.  A v roce 1970 první výsledky -  na líhni se odchovalo 20 tisíc plůdku  pstruha obecného a to na vodě přímo z Bělského potoka. Zde však docházelo k častým haváriím vlivem kyselých splachů v jarních měsících a proto byl vybudován filtr vody s náplní vápence. Po odchodu p.Kulhánka se krátce o líheň staral p.František  Haller. Zásadních změn se líheň dočkala po převzetí líhně současným hospodářem p. Josefem Zahradníkem. Přebudoval se filtr a kyselost vody se stabilizovala. V samotné líhni se vykachlíkovaly bazény, přebudovaly se stojany na líhňařské aparáty a tím se výrazně zvýšila kapacita líhně. Od roku 1997-2008 se na líhni odkuloval plůdek lososa atlantského v počtu 100 až 300 tisíc, který se pak vysazoval do řeky Kamenice.

V současné době je líheň v Bělé, se 300 až 400 tisíci plůdku pstruha potočního a 100 až 150 tisíci plůdku sivena  amerického  odchovaného ročně, největším dodavatelem těchto lososovitých ryb mezi svazovými líhněmi Severočeského územního svazu. 

 

 

 

 

     VÝTĚR  - LÍHEŇ  BĚLÁ "             " SIVEN  AMERICKÝ "                 " LISTOPAD 2021 "                                                                                     1..jpg        

2..jpg

3..jpg

                           4..jpg

                    5..jpg

                             6.jpg

                         7..jpg

                          8..jpg

                           9..jpg                                                                        MO ČRS Děčín z.s.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

////////////////////////////////////////////////////

     " CHOVNÝ  RYBNÍČEK                 VERNEŘICE - VÝLOV "  

                      1..jpg

                          2..jpg

                         3..jpg

                        4..jpg

                           5..jpg

                           6..jpg

                            7..jpg

                            8..jpg

                    MO ČRS Děčín z.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  https://https://www.crsusti.cz

    SÚS - Ústí nad Labem

https://https://rybariusti.cz

Český rybářský svaz RADA

 www.rybsvaz.cz

http://www.crsusti.cz/cs/rekreacni-zarizeni-un-nechranice/ubytovani

Statutární město Děčín

www.mmdecin.cz

 

      Rybí úlovky od rybářů 

                           https://aktivni-rybolov.cz/vlozit-prispevek/

 

                  GDPR

                         Směrnice ČRS k ochraně osobních údajů_GDPR_MO Děčín.pdf

 

 

   POVODÍ LABE -  průtoky -  

http://www.oblacnost.cz/povodi-labe.php 

 

     RADIO - MDR SACHSEN

 https:/https://www.radio.net/s/mdrsachsendresden/www.radio.net/s/mdrsachsendresden

 

    TEST rybářských znalostí

                           https://www.rybsvaz.https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/test-rybarskych-znalosticz/beta/index.php/legislativa/test-rybarskych-znalosti

 

              FÍDR DĚČÍN                        FÍDR.jpg                  https://www.fidr.chttps://www.fidr.czz

 

      Dětské rybářské akce

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

164702