P L Á N   P R Á C E

 

Výboru  MO ČRS Děčín z.s - pro rok 2020

Pravidelné schůze se konají vždy první čtvrtek v měsíci od 17:00 hod.

( Nový zájemci o práci ve výboru MO ČRS Děčín z.s. jsou vítáni ) 

 

                                                         V roce 2020 :  

                  9.ledna            2.dubna           2.července          1.října

                  6.února           6.května          DOVOLENÁ       5.listopadu

                  5.března          4.června          3.září                  3.prosince

 

 

 

    Výborová schůze se řídí při zahájení schváleným programem.Pravidelnými body jednání jsou:

                           Informace o přestupcích

                          Kontrola zápisu z minulé schůze

                          Došlá pošta

                          Informace o hospodářské činnosti

                          Různé 

 

     Před bodem různé budou výborové schůze projednávat:

              9.ledna –          projednání a schválení plánu práce na rok 2020                

              6.února –          příprava členské schůze

                                        plán hospodářské činnosti

               5.března -         rozpočet na rok 2020 projednání návrhu

                                        výsledky statistiky úlovků

                                        plán brigádnické činnosti

               2.dubna -          zhodnocení školení nových členů a průběžného školení

               6.května -          průběžná zpráva o čistotě vod

               4.červen -         vyhodnocení kroužků mládeže,ukončení

               2.července -      pololetní kontrola plnění rozpočtu

              = Srpen =          Dovolená !

               3.září -              plnění finančního plánu,kontrola

               1.října -             zahájení kroužků mládeže

               5.listopadu -      průběžná zpráva o rybářské stráži

               3.prosince -       příprava inventury majetku

 

      Do konce následujícího měsíce po skončení čtvrtletí bude provedena inventura pokladny

      a výsledky budou vždy projednány na nejbližší výborové schůzi.

 

      K uvedeným tématům bude předložena stručná písemná zpráva a návrhy na opatření.

 

 

      V Děčíně dne 1.1.2020                                                František Machan

                                                                                    Předseda výboru MO ČRS Děčín z.s

https://https://www.crsusti.cz 

SÚS - Ústí nad Labem

https://https://rybariusti.cz

 Český rybářský svaz RADA

 www.rybsvaz.cz

http://www.crsusti.cz/cs/rekreacni-zarizeni-un-nechranice/ubytovani

Statutární město Děčín

www.mmdecin.cz

 

                  GDPR

    GDPR - MO ČRS Děčín z.s.

           ( dok. ke stažení )

 

        Zajímavé odkazy:

               YouTube    https://https://www.youtube.com                 

 

http://www.mrk.cz/

 

          RÁDIA

            Oldies radio

                Oldies.png

https://https://www.radio.net/s/oldies/s/oldies

////////////////////////////////////////////////////

              Retro rádio

                 Retro radio Denmark.png

 https://https://www.radio.net/s/retroradiodk/s/retroradiodk

 

            = KALENDÁŘ =

https://https://kalendar.seznam.cz/year/year
 

Návštěvnost stránek

106493