2021

P L Á N   P R Á C E

 

Výboru  MO ČRS Děčín z.s - pro rok 2021

Pravidelné schůze se konají vždy první čtvrtek v měsíci od 17:00 hod.

( Nový zájemci o práci ve výboru MO ČRS Děčín z.s. jsou vítáni ) 

 

                                                         V roce 2021 :                                   

                  7.ledna            1.dubna           1.července          7.října                                      

                  4.února           6.května          DOVOLENÁ       4.listopadu                                                                                                            

                  4.března          3.června          2. září                2.prosince                                                                                                           

 

 

    Výborová schůze se řídí při zahájení schváleným programem.Pravidelnými body jednání jsou:

                         Informace o přestupcích

                          Kontrola zápisu z minulé schůze

                          Došlá pošta

                          Informace o hospodářské činnosti

                          Různé 

 

     Před bodem různé budou výborové schůze projednávat:

              7.ledna –          projednání a schválení plánu práce na rok 2021               

              4.února –          příprava členské schůze       

                                      plán hospodářské činnosti

               4.března -         rozpočet na rok 2021 projednání návrhu

                                       výsledky statistiky úlovků

                                       plán brigádnické činnosti

               1.dubna -          zhodnocení školení nových členů a průběžného školení

               6.května -        průběžná zpráva o čistotě vod

               3.červen -         vyhodnocení kroužků mládeže ukončení

               1.července -      pololetní kontrola plnění rozpočtu

              = Srpen =          Dovolená !  

               2.září -             plnění finančního plánu - kontrola 

               7.října -             zahájení kroužků mládeže

               4.listopadu -      průběžná zpráva o rybářské stráži 

               2.prosince -       příprava inventury majetku

 

      Do konce následujícího měsíce po skončení čtvrtletí bude provedena inventura pokladny

      a výsledky budou vždy projednány na nejbližší výborové schůzi.

 

      K uvedeným tématům bude předložena stručná písemná zpráva a návrhy na opatření.

 

 

      V Děčíně dne 1.1.2021                                                František Machan

                                                                                    Předseda výboru MO ČRS Děčín z.s

 

  https://https://www.crsusti.cz

    SÚS - Ústí nad Labem

https://https://rybariusti.cz

Český rybářský svaz RADA

 www.rybsvaz.cz

http://www.crsusti.cz/cs/rekreacni-zarizeni-un-nechranice/ubytovani

Statutární město Děčín

www.mmdecin.cz

 

 

                  GDPR

    GDPR - MO ČRS Děčín z.s.

           ( dok. ke stažení )

 

        Zajímavé odkazy:

 

             YouTube    https://https://www.youtube.com                 

 

http://www.mrk.cz/

 

            RÁDIA

              BEAT rádio

https://radia.cz/radio-beat-playlist

////////////////////////////////////////////////////

  RTL Oldies Radio Sachsen            

                  RTL - Oldies radio.png                                   https://https://www.radio.net/s/ hitradiortloldies/s/hitradio

 

 

 

  Povodí Labe - stav a průtoky

            Povodí labe.png

http://http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Prehled.aspx/portal/sap/cz/PC/Prehled.aspx

 

            = KALENDÁŘ =

https://https://kalendar.seznam.cz/year/year


           = NEW =         
 

  Prodejna vezírek - NOVĚ -

  https://https://www.vezirek.eu//

 včetně komisního prodeje ! 

   _f_7P6283716.jpg

 

               = Fídr Děčín =

     https://https://www.fidr.cz//                N0Jls9.jpeg         

     NEPŘEHLÉDNĚTE ! ! !

   Zasedání rady červen - 2020 

https://www.rhttps://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/657-ze-zasedani-rady-crs-cerven-2020ybsvaz.cz/beta/index.php/aktuality/rada-crs/657-ze-zasedani-rady-crs-cerven-2020

 

Návštěvnost stránek

136088