P L Á N   P R Á C E

Výboru  MO ČRS Děčín pro rok 2018.

 

Pravidelné schůze se konají vždy první čtvrtek v měsíci od 17:00 hod.

 

        V roce 2018:

                   4.ledna             5.dubna            12.července         4.října

                   1.února            3.května                   -                       1.listopadu

                   1.března           7.června             6.září                   6.prosince

 

 

 

    Výborová schůze se řídí při zahájení schváleným programem.Pravidelnými body jednání jsou:

                                Informace o přestupcích

                                Kontrola zápisu z minulé schůze

                                Došlá pošta

                                Informace o hospodářské činnosti

                                Různé

 

     Před bodem různé budou výborové schůze projednávat:

                4.ledna –          projednání a schválení plánu práce na rok 2018

                1.února –          příprava členské schůze

                                           plán hospodářské činnosti

                1.března -         rozpočet na rok 2018,projednání návrhu

                                           výsledky statistiky úlovků

                                          plán brigádnické činnosti

               5.dubna -          zhodnocení školení nových členů a průběžného školení

               3.května -          průběžná zpráva o čistotě vod

               7.června -         vyhodnocení kroužků mládeže,ukončení

               12.července -  pololetní kontrola plnění rozpočtu

               6.září -               plnění finančního plánu,kontrola

               4.října -             zahájení kroužků mládeže

               1.listopadu -    průběžná zpráva o rybářské stráži

               6.prosince -     příprava inventury majetku

 

      Do konce následujícího měsíce po skončení čtvrtletí bude provedena inventura pokladny

      a výsledky budou vždy projednány na nejbližší výborové schůzi.

 

      K uvedeným tématům bude předložena stručná písemná zpráva a návrhy na opatření.

 

 

      V Děčíně dne 4.1.2018                                                      František Machan

                                                                                                    Předseda výboru MO

Črs Sús Ústí nad Labem

www.crsusti.cz

Český rybářský svaz RADA

www.rybsvaz.cz

http://www.crsusti.cz/cs/rekreacni-zarizeni-un-nechranice/ubytovani

Statutární město Děčín

www.mmdecin.cz

Zajímavé odkazy:

 


http://www.chytej.cz/


http://www.mrk.cz/


http://www.armyshop.cz/

Návštěvnost stránek

082299