P L Á N   P R Á C E

 

Výboru  MO ČRS Děčín z.s - pro rok 2019

Pravidelné schůze se konají vždy první čtvrtek v měsíci od 17:00 hod.

( Nový zájemci o práci ve výboru MO ČRS Děčín z.s. jsou vítáni ) 

 

                                                                 V roce 2019 :  

                   3.ledna             4.dubna           4.července         3.října

                   7.února            2.května       DOVOLENÁ    7.listopadu

                   7.března           6.června          5.září                5.prosince

 

 

 

    Výborová schůze se řídí při zahájení schváleným programem.Pravidelnými body jednání          jsou:

                                       Informace o přestupcích

                          Kontrola zápisu z minulé schůze

                          Došlá pošta

                          Informace o hospodářské činnosti

                          Různé 

 

     Před bodem různé budou výborové schůze projednávat:

               3.ledna –          projednání a schválení plánu práce na rok 2019                

              7.února –          příprava členské schůze

                                        plán hospodářské činnosti

               7.března -         rozpočet na rok 2019 projednání návrhu

                                         výsledky statistiky úlovků

                                         plán brigádnické činnosti

               4.dubna -           zhodnocení školení nových členů a průběžného školení

             2.května -          průběžná zpráva o čistotě vod

               6.červen -         vyhodnocení kroužků mládeže,ukončení

               4.července -      pololetní kontrola plnění rozpočtu

               = Srpen =                Dovolená !

             5.září -              plnění finančního plánu,kontrola

               3.října -             zahájení kroužků mládeže

              7.listopadu -   průběžná zpráva o rybářské stráži

               5.prosince -        příprava inventury majetku

 

      Do konce následujícího měsíce po skončení čtvrtletí bude provedena inventura pokladny

      a výsledky budou vždy projednány na nejbližší výborové schůzi.

 

      K uvedeným tématům bude předložena stručná písemná zpráva a návrhy na opatření.

 

 

      V Děčíně dne 3.1.2019                                                  František Machan

                                                                                    Předseda výboru MO ČRS Děčín z.s

Črs Sús Ústí nad Labem

www.crsusti.cz

Český rybářský svaz RADA

www.rybsvaz.cz

http://www.crsusti.cz/cs/rekreacni-zarizeni-un-nechranice/ubytovani

Statutární město Děčín

www.mmdecin.cz

Zajímavé odkazy:

 


http://www.chytej.cz/


http://www.mrk.cz/


http://www.armyshop.cz/

 

Návštěvnost stránek

098132