2022 

P L Á N   P R Á C E

 

Výboru  MO ČRS Děčín z.s - pro rok 2022

Pravidelné schůze se konají vždy první čtvrtek v měsíci od 17:00 hod.

( Nový zájemci o práci ve výboru MO ČRS Děčín z.s. jsou vítáni ) 

 

                                                         V roce 2022 :                                   

                  6.ledna           7.dubna           7.července         6.října                                      

                  3.února           5.května          DOVOLENÁ      3.listopadu                                                                                                            

                  3.března          2.červn         1. září                1.prosince                                                                                                           

 

 

    Výborová schůze se řídí při zahájení schváleným programem. Pravidelnými body jednání jsou:

                         Informace o přestupcích

                          Kontrola zápisu z minulé schůze

                          Došlá pošta

                          Informace o hospodářské činnosti

                          Různé 

 

     Před bodem různé budou výborové schůze projednávat:

              6.ledna –          projednání a schválení plánu práce na rok 2022               

              3.února –          příprava členské schůze       

                                        plán hospodářské činnosti

               3.března -         rozpočet na rok 2022 projednání návrhu

                                         výsledky statistiky úlovků

                                         plán brigádnické činnosti

               7.dubna -          zhodnocení školení nových členů a průběžného školení

               5.května -        průběžná zpráva o čistotě vod

               2.červen -         vyhodnocení kroužků mládeže ukončení

               7.července -      pololetní kontrola plnění rozpočtu

               = Srpen =         Dovolená !  

               1.září -             plnění finančního plánu - kontrola 

               6.října -             zahájení kroužků mládeže

               3.listopadu -      průběžná zpráva o rybářské stráži 

               1.prosince -       příprava inventury majetku

 

      Do konce následujícího měsíce po skončení čtvrtletí bude provedena inventura pokladny

      a výsledky budou vždy projednány na nejbližší výborové schůzi.

 

      K uvedeným tématům bude předložena stručná písemná zpráva a návrhy na opatření.

 

 

      V Děčíně dne 1.1.2022                                                František Machan

                                                                                    Předseda výboru MO ČRS Děčín z.s

     VÝTĚR  - LÍHEŇ  BĚLÁ "             " SIVEN  AMERICKÝ "                 " LISTOPAD 2021 "                                                                                     1..jpg        

2..jpg

3..jpg

                           4..jpg

                    5..jpg

                             6.jpg

                         7..jpg

                          8..jpg

                           9..jpg                                                                        MO ČRS Děčín z.s.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

////////////////////////////////////////////////////

     " CHOVNÝ  RYBNÍČEK                 VERNEŘICE - VÝLOV "  

                      1..jpg

                          2..jpg

                         3..jpg

                        4..jpg

                           5..jpg

                           6..jpg

                            7..jpg

                            8..jpg

                    MO ČRS Děčín z.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  https://https://www.crsusti.cz

    SÚS - Ústí nad Labem

https://https://rybariusti.cz

Český rybářský svaz RADA

 www.rybsvaz.cz

http://www.crsusti.cz/cs/rekreacni-zarizeni-un-nechranice/ubytovani

Statutární město Děčín

www.mmdecin.cz

 

 

                  GDPR

                         Směrnice ČRS k ochraně osobních údajů_GDPR_MO Děčín.pdf

 

 

   POVODÍ LABE -  průtoky -  

http://www.oblacnost.cz/povodi-labe.php

 

     RADIO - MDR SACHSEN

 https:/https://www.radio.net/s/mdrsachsendresden/www.radio.net/s/mdrsachsendresden

 

    TEST rybářských znalostí

                           https://www.rybsvaz.https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/legislativa/test-rybarskych-znalosticz/beta/index.php/legislativa/test-rybarskych-znalosti

 

              FÍDR DĚČÍN                        FÍDR.jpg                  https://www.fidr.chttps://www.fidr.czz

 

      Dětské rybářské akce

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

148064