P L Á N   P R Á C E

 

Výboru  MO ČRS Děčín z.s - pro rok 2020

Pravidelné schůze se konají vždy první čtvrtek v měsíci od 17:00 hod.

( Nový zájemci o práci ve výboru MO ČRS Děčín z.s. jsou vítáni ) 

 

                                                         V roce 2020 :  

                   9.ledna            2.dubna           2.července         1.října

                  6.února             6.května      DOVOLENÁ       5.listopadu

                   5.března           4.června          3.září               3.prosince

 

 

 

    Výborová schůze se řídí při zahájení schváleným programem.Pravidelnými body jednání          jsou:

                                       Informace o přestupcích

                          Kontrola zápisu z minulé schůze

                          Došlá pošta

                          Informace o hospodářské činnosti

                          Různé 

 

     Před bodem různé budou výborové schůze projednávat:

              9.ledna –      projednání a schválení plánu práce na rok 2020                

              6.února –          příprava členské schůze

                                        plán hospodářské činnosti

               5.března -         rozpočet na rok 2019 projednání návrhu

                                        výsledky statistiky úlovků

                                        plán brigádnické činnosti

               2.dubna -           zhodnocení školení nových členů a průběžného školení

             6.května -          průběžná zpráva o čistotě vod

               4.červen -         vyhodnocení kroužků mládeže,ukončení

               2.července -      pololetní kontrola plnění rozpočtu

              = Srpen =                Dovolená !

             3.září -              plnění finančního plánu,kontrola

               1.října -            zahájení kroužků mládeže

              5.listopadu -     průběžná zpráva o rybářské stráži

               3.prosince -      příprava inventury majetku

 

      Do konce následujícího měsíce po skončení čtvrtletí bude provedena inventura pokladny

      a výsledky budou vždy projednány na nejbližší výborové schůzi.

 

      K uvedeným tématům bude předložena stručná písemná zpráva a návrhy na opatření.

 

 

      V Děčíně dne 1.1.2020                                                František Machan

                                                                                    Předseda výboru MO ČRS Děčín z.s

Črs Sús Ústí nad Labem

www.crsusti.cz

Český rybářský svaz RADA

www.rybsvaz.cz

http://www.crsusti.cz/cs/rekreacni-zarizeni-un-nechranice/ubytovani

Statutární město Děčín

www.mmdecin.cz

Zajímavé odkazy:

 


http://www.mrk.cz/


http://www.armyshop.cz/

 

Návštěvnost stránek

100899